Kpss Eğitim Bilimleri Kursları


Eğitim Bilimleri soruları, Kpss A Grubu öğretmen adaylarının Kpss lisans düzeyinde girmek zorunda olduğu sınavın sorularını kapsamaktadır. Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik derslerinden oluşmaktadır. 

KPSS-P10 türünün geçerlilik süresi 1 yıldır.

EĞİTİM BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI YAKLAŞIK 
AĞIRLIĞI 
ORTALAMA 
SORU SAYISI
TOPLAM 
SORU SAYISI
SÜRE
* Öğretim İlke Ve Yöntemleri % 26 21

80

SORU

100

DAKİKA

* Sınıf Yönetimi % 6 4
* Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım  % 6 5
* Program Geliştirme  % 6 5
* Ölçme ve Değerlendirme % 15 12
* Öğrenme Psikolojisi % 15 12
* Gelişim Psikolojisi % 13 10
* Rehberlik ve Özel Eğitim % 13 11

Test

Form Gönderimi

Tamam